Bohater z Przeworska zamordowany w niemieckim obozie Auschwitz

mirkiewiczWładysław Mirkiewicz syn Karola, urodził się w 1912 r. w Przeworsku. Z wykształcenia był technikiem budowlanym, przed 1939 r. zatrudniony w przeworskim Magistracie w wydziale budownictwa. W 1936 r. został naczelnikiem miejscowej straży pożarnej. Był też członkiem Chóru Męskiego „Echo” w Przeworsku, który w 1934 roku liczył 18 osób. Bohater z Przeworska

Po wybuchu II wojny światowej Władysław Mirkiewicz, podporucznik rezerwy powołany został do obrony przeciwlotniczej w mieście, zaciągnął się również do szeregów Armii Krajowej. Ta konspiracyjna działalność Władysława Mirkiewicza spowodowała, że jarosławskie gestapo zainteresowało się jego osobą. Został aresztowany 21 lipca 1941r. Po aresztowaniu, osadzony w więzieniu w Rzeszowie.  Podczas przesłuchań zarzucono mu ukrywanie w przeworskich szeregach OSP polskich oficerów. Skazany na wywóz do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, trafił do obozu 18. XII. 1941r., gdzie został zamordowany 27 maja 1942r.

W zbiorach Muzeum w Przeworsku zachowało się zdjęcie obozowe Władysława Mirkiewicza wykonane w Auschwitz. Do sfotografowania więźniowie musieli się stawić ogoleni i z naszytymi na bluzach więźniarskich czytelnymi numerami i trójkątami w odpowiednich kolorach oraz nakryciem głowy. Numer obozowy Władysława Mirkiewicza to 24666. Zachował się także telegram z Auschwitz wysłany do ojca Władysława Mirkiewicza, zawiadamiający o śmierci syna w obozie.

telegram

 Bohater z Przeworska

źródło: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy / zgzeirp.pl / przeworsk.um.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.