626 lat miasta Przeworska

 

 

przeworskW roku 1393 król Władysław Jagiełło nadał Przeworskowi prawa miejskie. Pamiętano o tym wydarzeniu zawsze ale dopiero w roku 1910, z okazji obchodów 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem wzniesiono królowi pomnik. Znajduje się on na rynku obok Ratusza. W czasie okupacji figurę króla wykonaną z piaskowca ukryto i dopiero w roku 1960 powróciła na swe miejsce. Na cokole umieszczono tablicę z inskrypcją o następującej treści: W 550. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem w miejsce zniszczonej przez okupanta hitlerowskiego w roku 1940 Tablicę tę funduje Społeczeństwo Przeworskie z okazji rozpoczęcia obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Dynamiczny rozwój osady umocniło włączenie w 1340 r. wsi Pereworesk do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. Za jego panowania nastąpił kolejny etap rozwoju osadnictwa na ziemi przeworskiej. Na wyludnione tereny przybywali Polacy, ale też Wołosi, Węgrzy, Rusini, osadzono na nich również wziętych do niewoli Tatarów. Stopniowo zagęszczała się sieć osad, następował rozwój gospodarczy regionu. W 1387 r. król Władysław Jagiełło aktem z 27 listopada 1387 r. w uznaniu zasług nadał osadę i szereg innych włości Janowi z Tarnowa ówczesnemu wojewodzie sandomierskiemu, którego pieczęcią i herbem była Leliwa. Dzięki Tarnowskim Przeworsk umocnił się gospodarczo, co zaowocowało nadaniem mu, 25 lutego 1393 r., praw miejskich. Rok później król Władysław Jagiełło wydał przywilej poszerzający te prawa. Ustanowił m.in. trzy jarmarki w roku, urząd burmistrza, sąd miejski z „prawem miecza”, czyli uprawnieniami do wykonywania publicznie na rynku wyroków śmierci. Mieszczan wyłączono spod władzy urzędników królewskich. [za pl.wikipedia]

Więcej o Przeworsku tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.