„Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”

71 lat temu, 15 marca 1948 r. władze komunistyczne Polski Ludowej skazali na śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wyrok wydał Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie. Stracony 25 maja 1948 w Warszawie poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański zwany Katem z Mokotowa.

pilecki

Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

pilecki

Więcej o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim tutaj.

CZEŚĆ I CHWAŁA ROTMISTRZOWI!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.