Nie dajmy zginąć poległym!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny!

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Tragiczna historia dwóch braci z miejscowości Studzian koło Przeworska, żołnierzy Kampanii Wrześniowej: Tadeusza i Edwarda Cieślów. Jeden niemal całą okupację przeżył w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, drugi walczył w oddziałach AK. Obydwaj działali po wojnie w antykomunistycznym podziemiu, byli kurierami władz na uchodźstwie. Obydwaj zginęli z rąk UB.

Tadeusz Cieśla, urodził się 3ssss1 lipca 1919 roku. Maturę zdał w 1938 r. w I Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych w Jarosławiu. Szlak https://health-e-child.org/buy-modvigil-online/ bojowy we wrześniu 1939 r. przemierzył wraz z 38. Pułkiem Piechoty Strzelców Lwowskich. W maju 1940 r. podjął nieudaną próbę przedostania się do Wojska Polskiego, tworzonego przez gen. Władysława Sikorskiego we Francji. Z więzienia w Tarnowie 29 sierpnia 1940 r. gestapo skierowało go w transporcie więźniów do KL Auschwitz, gdzie jako numer 3715 był więziony ponad cztery lata. W dniu 28 października 1944 r. został przeniesiony do obozu Leitmeritz na terenie Czech, skąd zbiegł w kwietniu 1945 r.
Wkrótce edotarł do Polski, gdzie w Oświęcimiu odwiedził Annę Zabrzeską i jej rodzinę. Młoda Anna (obecnie Czernicka) przez cały czas pobytu w KL Auschwitz udzielała mu potajemnej pomocy. Pomoc niosła również innym więźniom, za co w sześćdziesiątą drugą rocznicę wyzwolenia obozu oświęcimskiego, 27 stycznia 2007 r., została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej, Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski view.
Jesienią 1945 r. przedostał się na Zachód, wracając kilkakrotnie do Polski i zajmując się przeprowadzaniem z kraju osób zagrożonych aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa. W dniu buy tramadol 13 listopada 1949 r. przekraczając kolejny raz granicę polsko-czechosłowacką został aresztowany i przewieziony do aresztu Ministerstwa Publicznego w Warszawie. Oskarżono go o szpiegostwo. Po długotrwałym śledztwie i procesie został w dniu 21 grudnia 1950 r. skazany na karę śmierci przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Tadeusza Cieślę stracono w więzieniu na Mokotowie 9 lipca 1952 r. i pochowano w miejscu do dzisiaj niewiadomym.
Wyrok wykonał, zabijając Tadeusza Cieślę strzałem provigil w tył głowy, dowódca plutonu egzekucyjnego Aleksander Drej, który zmarł kilka lat temu w Warszawie, pobierając do końca emeryturę dla szczególnie zasłużonych.  Zbrodniczy wyrok unieważnił dopiero po latach Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w dniu 26 stycznia 1996 r.

Półtora roku po śmierci Tadeusza, 9 sierpnia 1952 r. rozstrzelano jego młodszego brata Edwarda Cieślę ps. Zabawa. W tym jednak przypadku udało się odnaleźć miejsce jego pochowania, ekshumować zwłoki i w 2006 roku, z honorami wojskowymi złożyć w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *