14.02.1942 powstanie Armii Krajowej

ak78 rocznica powstania Armii Krajowej! Cześć i Chwała Bohaterom!

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku. Decyzję o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w AK podjął generał Władysław Sikorski, pełniący obowiązki premiera oraz Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych. Podlegały Rządowi RP na uchodźstwie oraz Delegaturze Rządu na Kraj (reprezentantowi rządu w kraju). Rozkaz podkreślał wojskowy charakter walki zbrojnej, tj. miała charakter sformalizowany jako oficjalna armia Polskiego Państwa Podziemnego. Czytamy w nim bowiem, że miała zrzeszać: wszystkich żołnierzy w służbie czynnej w Kraju

Struktura
Na czele AK stała Komenda Główna Armii Krajowej. Komendantami byli kolejno gen. Stefan „Grot” Rowecki (do 30 VI 1943 roku, wcześniej szef ZWZ), gen. Tadeusz „Bór” Komorowski (lipiec 1943-2 X 1944 oraz gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (3 X 1944-19 I 1945). W skład komendy wchodziło siedem oddziałów: Organizacyjny, Informacyjno-Wywiadowczy, Operacyjno-Szkoleniowy, Kwatermistrzostwa, Łączności, Biuro Informacji i Propagandy, Finansowy. Dodatkowo istniały struktury AK w terenie, gdzie poszczególne oddziały prowadziły akcje zbrojne i dywersyjne. Od 1944 roku istniało odrębne Kierownictwo Dywersji zwane Kedywem, na jego czele stał gen. August Emil Fieldorf „Nil”. Od 1942 roku w skład AK weszły częściowo m.in. NSZ, BCh, NOW i inne niepodległościowe organizacje.

Przysięga
Żołnierza AK składali przysięgę następującej treści:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg.

Natomiast dowódca przyjmujący przysięgę odpowiadał:
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą.
Zdrada karana jest śmiercią.

Hymn Armii Krajowej

 

Więcej przeczytacie na stronie: pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.