Petycja o renowacji i przebudowie stadionu miejskiego w Przeworsku

W dniu dzisiejszym tj. 18 Październik 2017 prezes zarządu klubu MKS Orzeł Przeworsk pan Grzegorz Bieniasz wraz z sekretarzem klubu panem Jurkiem Lichończakiem złożyli w imieniu grupy EOP1945 oraz wszystkich kibiców i mieszkańców Przeworska petycje o renowacji i przebudowie zabytkowego już stadionu miejskiego na ręce wiernego kibica, sympatyka klubu a zarazem Burmistrza Miasta Przeworska pana Leszka Kisiela.

Zdajemy sobie sprawę że jest to ambitny plan ale korzyści dla miasta i młodych adeptów piłki nożnej którzy obecnie trenuje w klubach MKS Orzeł, Akademii Perfect i Akademii Orzełek ponad 300 dzieci i młodzieży byłyby ogromne.

Poniżej przedstawiamy kopie petycji.

 

Szanowny Pan

Leszek Kisiel

Burmistrz Miasta Przeworska

oraz

Rada Miasta Przeworska

 

 

 

Grupa Emigracja Orzeł Przeworsk 1945 wraz z wszystkimi kibicami i Mieszkańcami Przeworska oraz Regionu Przeworskiego pragną wyrazić ogromną chęć rozwoju przeworskiego sportu, jednocześnie oferując swój daleko idący wkład i pomoc dla Pana Burmistrza i Rady Miasta Przeworska w realizacji tego przedsięwzięcia.

Jednym z najważniejszych czynników dla krzewienia sportu, o ile nie najważniejszym, jest udostępnienie przyszłym, obecnym i byłym sportowcom odpowiedniej infrastruktury sportowej, na której będą w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach uczyć, trenować oraz rywalizować
i odnosić sukcesy. Naszym nadrzędnym celem jest umożliwienie sportowcom oraz kibicom uczestnictwa w imprezach sportowych przede wszystkim w bezpiecznych i komfortowych warunkach, godnych XXI wieku.  Niestety obecny stan techniczny Stadionu Miejskiego w szczególności: trybuna, szatnie i zaplecze techniczne i sanitarne, które zbudowano ponad 70 lat temu, pozostawia wiele do życzenia.

Historia przeworskiego sportu od lat związana jest z klubami sportowymi działającymi w naszym Mieście oraz obiektami sportowymi, na których przeworskie kluby rozgrywają swoje zawody ligowe. Jednym z takich obiektów jest Stadion Miejski w Przeworsku, który został zbudowany i oddany do użytku w 1947 roku i nieprzerwanie służy sportowcom i mieszkańcom Przeworska do dnia dzisiejszego. Modernizacje stadionu, przeprowadzono wiele lat temu. Jego obecny wygląd odbiega od standardów i z roku na rok pogarsza się.

Nowy obiekt sportowy, o jakim mamy realne wyobrażenie będzie służył przede wszystkim mieszkańcom, co przełoży się nie tylko na ich integrację, ale przede wszystkim wypracuje, jakże ważną dla zdrowia społeczeństwa modę na sport. W naszym rozumowaniu na obiekcie będą rozgrywane nie tylko zawody piłkarskie ale także inne imprezy sportowe i kulturalne. W przypadku decyzji o budowie nowego obiektu lub szeroko zakrojonej modernizacji, należy poważnie rozważyć budowę infrastruktury do lekkoatletyki. Myślimy tutaj przede wszystkim o bieżni, siłowni, a także
o kole do rzutu dyskiem czy pchnięcia kulą, piaskownicy do skoku w dal i trójskoku czy sprzętów do skoku w wzwyż. Inwestycje we wcześniej wymieniony sprzęt w skali budowy czy modernizacji stadionu są niewielkim procentem kosztów inwestycji, jednakże całkowicie zmienia charakter obiektu, ze stadionu stricte piłkarskiego na obiekt sportowy, na którym każda osoba chcąca trenować znajdzie coś dla siebie. Oczywistym jest, że na obiekcie powinno znaleźć się pełne zaplecze sanitarne. W naszej ocenie zmiana charakteru obiektu z czysto piłkarskiego na ogólno sportowy, pozwoli przyciągnąć mieszkańców, którzy czują się wykluczeni,  a oni sami lub ich dzieci mają wspaniałe sportowe talenty, których niestety nie mogą dostatecznie rozwijać w naszym mieście, co powoduje albo ich zaprzepaszczenie lub trenowanie w innym mieście. Nie musimy wspominać tutaj o sukcesach w dziedzinach sportowych, w których jeszcze nie tak dawno nie mielibyśmy szans. Flagowym przykładem jest takiej inwestycji z sukcesem, jest bez wątpienia kryta pływalnia, która wykształciła nam już mistrza na skalę europejską. Zmodernizowany stadion, umożliwi także pozyskiwanie poza-biletowych środków finansowych, chociażby dzierżawy miejsc pod małą gastronomię, sklep
z gadżetami itp.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż jesteśmy grupą osób wychowanych w Przeworsku,
co uważamy za nasz najlepszy życiowy start. Pracowaliśmy i żyliśmy w wielu państwach i na wielu kontynentach. Zwiedziliśmy ich jeszcze więcej. Poznaliśmy miliony ludzi, tysiące miast, miasteczek, stolic, a jednak „wracamy” do Przeworska. „Wracamy”, bo po analizie wszystkich poznanych miejsc
i ludzi wyszedł nam prosty wynik: ludzie Przeworska są jednymi z najzdolniejszych
i najinteligentniejszych, jakich w tej drodze spotkaliśmy. Byłoby naszym ogromnym zaniedbaniem
i brakiem szacunku dla naszych dziadków, rodziców, starszych i młodszych kolegów i koleżanek
z dzieciństwa, przodków i wszystkiego co dał nam Przeworsk, abyśmy siedzieli teraz na kanapach
i krytykowali wszystkich, którzy coś robią dla naszego Przeworska. To nie nasz styl. My działamy. Chcielibyśmy aby Pan Burmistrz i cała Rada Miasta Przeworska wsparła nas w tych działaniach
i wspólnie przenieśmy tak współpracę społeczną, jak i przeworski sport na wyższy poziom. Poziom,
z którego dumni będziemy wszyscy, ale przede wszystkim będziemy dumni z Przeworska
i Przeworszczan.

Jednakże podstawowym działaniem do kontynuowania tych wydawałoby się szerokich, ale jakże realnych planów, jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Miasta
i przeprowadzenie modernizacji/budowy Stadionu Miejskiego, o co niniejszym pismem do Pana Burmistrza i Rady miasta wnosimy.

Mieszkańcy Przeworska i Regionu Przeworskiego niniejszym pismem składają wniosek do Burmistrza Miasta Przeworska i Rady Miejskiej w Przeworsku o zabezpieczenie niezbędnych środków w budżecie Gminy Miasta Przeworsk na lata 2017-2020 na budowę/modernizację nowego Stadionu Miejskiego w Przeworsku.

 

Z Wyrazami Szacunku

Grupa EOP1945 , Mieszkańcy i Kibice z Przeworska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *